„O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności”
to tytuł dokumentu, który wydała Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

 

KEP Komisja Nauki Wiary 06

 

„Religijność chrześcijańska nie jest prostym przedłużeniem religijności naturalnej.
Wypływa bowiem z nadprzyrodzonych cnót wiary, nadziei i miłości oraz opiera się na nich.
Kształtowana jest i rozwijana przez łaskę Bożą oraz ludzkie działania zgodne z Bożym Objawieniem przekazywanym w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła.
Ukształtowana w ten sposób religijność charakteryzuje się różnorodnością i bogactwem form.
Aby mogła ona pełnić właściwe sobie zadanie i by nie ulegała wypaczeniom,
należy stale nad nią czuwać i się o nią troszczyć”
– czytamy w dokumencie Komisji.

Dokument został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Nauki Wiary KEP 1 czerwca br.
i podpisany przez jej Przewodniczącego abp. Stanisława Budzika.

Pełna treść dokumentu po kliknięciu w grafikę lub pod linkiem: 
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2024/06/KNW_O_w%C5%82a%C5%9Bciwym_rozumieniu_chrze%C5%9Bcija%C5%84skiej_religijno%C5%9Bci.pdf