Róż 4

 

  1. Papieska powszechna: Aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.
  2. Parafialna 1: Aby dzieci i ludzie młodzi naszej parafii, przyjmując kolejne sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia, umacniali swoją relację z Chrystusem i Kościołem oraz wzrastali w wierze, nadziei i miłości.
  3. Parafialna 2: Aby dobry Bóg zesłał deszcz na spragnioną ziemię oraz pobłogosławił obfitymi plonami, które zapewnią dostatek pokarmu dla wszystkich.
  4. Stała 1: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich inicjatyw i dzieł podejmowanych w naszej wspólnocie, zarówno tych duszpasterskich jak i remontowo-budowlanych.
  5. Stała 2: O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej wspólnoty.