Róż 8

 

  1. Papieska powszechna: Aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.
  2. Parafialna 1: Aby uczniowie, nauczyciele i katecheci, w nowym Roku Szkolnym, otwierając się na Światło Ducha Świętego, umacniali się w mądrości i miłości do Boga, ludzi i świata.
  3. Parafialna 2: Aby rodziny naszej parafii korzystając z sakramentów, praktykując wspólną modlitwę i poznając Słowo Boże, stawały się prawdziwymi Kościołami Domowymi i wspólnotami miłości.
  4. Stała 1: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich inicjatyw i dzieł podejmowanych w naszej wspólnocie, zarówno tych duszpasterskich jak i remontowo-budowlanych.
  5. Stała 2: O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej wspólnoty.