Różaniec 4

 

  1. Papieska powszechna: Aby wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
  2. Parafialna 1: Aby nowy rok szkolny był dla uczniów, nauczycieli i katechetów czasem pogłębiania wiedzy i mądrości oraz doskonalenia miłości do Boga, człowieka i świata.        
  3. Parafialna 2: Aby rodziny naszej parafii, szczególnie te, które zaniedbały relacje z Bogiem, na nowo otworzyły się naprawdę Ewangelii oraz doświadczyły bezmiaru Bożej miłości, która przemienia życie.
  4. Stała 1: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich inicjatyw i dzieł podejmowanych w naszej wspólnocie, zarówno tych duszpasterskich jak i remontowo-budowlanych.
  5. Stała 2: O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej wspólnoty.