Różaniec 3 

 

  1. Papieska powszechna: Aby kobiety – ofiary przemocy, były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
  2. Parafialna 1: Aby wszyscy nasi chorzy, cierpiący, samotni parafianie doświadczali Bożej obecności i Miłosierdzia oraz troski i miłości ze strony swoich bliskich oraz tych, którzy się Nimi opiekują.
  3. Parafialna 2: Aby dobroczyńcy, dobrodzieje i ofiarodawcy naszej parafii cieszyli się Bożym błogosławieństwem, zdrowiem i potrzebnymi w codziennym życiu łaskami.
  4. Stała 1: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich inicjatyw i dzieł podejmowanych w naszej wspólnocie, zarówno tych duszpasterskich jak i remontowo-budowlanych.
  5. Stała 2: O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej wspólnoty.