Róż 5

 

  1. Papieska ewangelizacyjna: Aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.
  2. Parafialna 1: Aby rodzice naszej parafii, pamiętając o złożonych podczas chrztu swoich dzieci zobowiązaniach, dawali dojrzały przykład przyjaźni z Bogiem i przez to, pomagali dzieciom wzrastać w wierze.
  3. Parafialna 2: Aby trud włożony w prace na roli przyniósł obfite plony, doczekał się godziwej zapłaty, i zapewnił wszystkim dostatek pożywienia.
  4. Stała 1: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich inicjatyw i dzieł podejmowanych w naszej wspólnocie, zarówno tych duszpasterskich jak i remontowo-budowlanych.
  5. Stała 2: O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej wspólnoty.