Czerwcowe 2024 r.

 

 https://brewiarz.pl/czytelnia/nspj.php3

https://www.niedziela.pl/artykul/143067/nd/Nabozenstwa-czerwcowe

https://pl.aleteia.org/2017/06/01/jak-polacy-ratowali-kult-najswietszego-serca-pana-jezusa/

https://liturgia.wiara.pl/doc/418977.Najswietsze-Serce-Jezusa/10

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/litania_nspj.html

https://www.youtube.com/watch?v=9Gy2pSl8Lf0&ab_channel=Kecharitomene-Pe%C5%82na%C5%81aski

https://www.youtube.com/watch?v=wZlJZKeGgnA&ab_channel=Teoba%C5%84kologia

https://www.youtube.com/watch?v=QJjYZWRaUCc&ab_channel=JednegoSercaJednegoDucha

https://www.youtube.com/watch?v=igYGNh1sd6Y&ab_channel=Modlitwawdrodze

https://www.youtube.com/watch?v=8Uqkil2zqXg&ab_channel=EucharisticaTV