Szlachetna 23 r. podziękowania

Dzięki zaangażowaniu i ofiarności parafian udało nam się w tym roku zebrać i przekazać: 
kilka dużych toreb z żywnością, karton chemii oraz kuchenkę mikrofalową i odkurzacz.
Wszystkim, którzy włączyli się w to piękne dzieło: Bóg zapłać!
  

Szlachetna logo

 

Tradycyjnie już jako wspólnota włączamy się w dzieło Szlachetnej Paczki.

Wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej w Sępopolu

chcemy wesprzeć znajdującą się w trudnej sytuacji rodzinę z naszego powiatu. 

Informację o rodzinie i jej sytuacji można znaleźć na kartkach wyłożonych przy wyjściach z kościoła

oraz pod poniższym linkiem: 

https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/128404/2853?fbclid=IwAR3RzMXJs2h9_BreWH3_PRgWG8eoaIRuineL8klz6gANsZ6w6TprwsIvwWc

Zbieramy przede wszystkim: żywność i chemię,

można jednak podarować cokolwiek z listy, ewentualnie pieniądze.

Dary dostarczamy w godzinach nabożeństw do kościoła

lub wieczorem (ok. 19:00 – 20:00) na plebanię,

do dnia 10 XII 2023 r. (niedziela)!

Kontakt telefoniczny: 518-543-178

W imieniu obdarowanej rodziny Dziękujemy!

x Grzegorz – proboszcz

Szlachetna 2

Szlachetna 1