Listopad W i MW 23 r.

 

Przy wyjściach z kościoła wyłożone są kartki:
- Na Wypominki (białe), możemy zapisać dzień tygodnia (wybierając niedzielę zaznaczamy także godzinę 8:00, 10:00/Śmiardowo lub 12:00), w którym chcielibyśmy, by imiona i nazwiska naszych zmarłych były wyczytywane;
- na Mszę Świętą Wypominkową (zielone), sprawowaną codziennie przez pierwsze 8 dni listopada. 

Za wszelkie ofiary złożone przy okazji „Wypominków” i „Mszy Wypominkowej” - serdeczne Bóg zapłać!

 

  W listopadzie, jak co roku, szczególnie pamiętamy o tych, którzy już od nas odeszli. Jako chrześcijanie – z wiarą, że „po śmierci nasze życie zmienia się, ale się nie kończy”, chodzimy na cmentarze, odwiedzamy groby naszych bliskich. Powinniśmy również pamiętać o obowiązku spełniania uczynku miłosierdzia w postaci modlitwy za zmarłych. Okazją ku temu są wypominki. Zamawia je bardzo wielu z nas, składając w świątyni kartki z imionami
i nazwiskami bliskich zmarłych

Co o wypominkach mówią słowniki i encyklopedie katolickie?
Wypominki (w Poznańskim – „wymienianki”, na Śląsku – „zalecki”, w innych rejonach „zaduszki”) to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych. Są rodzajem pomocy tym naszym bliskim, którzy oczekują na niebo w czyśćcu. Modląc się za zmarłych pokazujemy jedność Kościoła na ziemi z tymi, którzy już oczekują na wejście do domu Ojca. Wierzymy, że nasze błagania przyczynią się do skrócenia kary za popełnione przez nich grzechy.
Natomiast w odniesieniu do zmarłych, którzy już są w niebie, wzmacniają ich wstawiennictwo za nas przed Bogiem. Zwyczaj wypominków wywodzi się z liturgii eucharystycznej starożytnego Kościoła, a w średniowieczu od Francji rozprzestrzenił się na cały Kościół. Powstawały wówczas specjalne księgi zwane nekrologami. Zapisywano w nich imiona zmarłych biskupów, królów, fundatorów, dobroczyńców parafii czy klasztoru oraz ich rodzin. Nekrologi, wraz z imionami lokalnych świętych, kapłan wyczytywał podczas niedzielnej Sumy, po kazaniu, z ambony. Stanowiły swego rodzaju modlitwę wiernych. „Wymienianki” wywodzą się z wiary, że w niebie każdy z nas ma swoją księgę życia spisaną przez Pana Boga i odczytywaną na Sądzie Ostatecznym.
Praktyka „wymienianek” pozwala nam utrwalić pamięć o bliskich zmarłych i zachęcić – co ważne – nie tylko nas, ale wszystkich wiernych uczestniczących w Mszy świętej do modlitwy w ich intencji. Związane z Eucharystią są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przekroczył już granicę śmierci.

Od czasu pandemii, która utrudniała nam uczestnictwo w listopadowych nabożeństwach i modlitwach za zmarłych, spokojnie i systematycznie powracamy do tej tradycji.
Niektórzy z nas jednak zrezygnowali z włączania swoich bliskich zmarłych w tę tradycyjną modlitwę Wspólnoty Kościoła.
Dlatego tym bardziej pamiętajmy o modlitwie wypominkowej i ofiarowaniu Mszy Świętej za nich.
To najpiękniejsze i najlepsze co możemy dla nich zrobić. 

 

Więcej informacji o wypominkach i modliwie za zmarłych pod linkami: 

https://brewiarz.pl/czytelnia/zmarli.php3
https://www.niedziela.pl/artykul/150528/nd/O-sensie-modlitwy-za-zmarlych
https://www.niedziela.pl/artykul/60672/nd/Czas-na-wypominki
https://pl.aleteia.org/2018/11/02/czy-modlitwa-za-zmarlych-ma-sens-skad-o-tym-wiemy
https://deon.pl/wiara/duchowosc/po-co-sie-modlic-za-zmarlych
https://jezuici.pl/2014/11/modlimy-sie-za-zmarlych-ale-po-co/
https://stacja7.pl/wiara/2-listopada-dzien-zaduszny-2/
http://idziemy.pl/kosciol/po-co-zamawiac-wypominki-/
https://www.msze.info/informators/show/Co%20to%20s%C4%85%20wypominki%20za%20zmar%C5%82ych%2C%20jak%20napisa%C4%87%3F%20Wz%C3%B3r%20zalecek%20za%20zmar%C5%82ych