KOCHANI PARAFIANIE!!!

W związku z obowiązującymi obostrzeniami:

 • od 13 VI br. obowiązują nowe limity: 
 • Obostrzenia 06
 • pierwszeństwo mają osoby/rodziny zamawiające daną intencje,
 • przed wejściem do kościoła dezynfekujemy ręce, 
 • przebywając w kościele nos i usta zasłaniami odpowiednimi maseczkami oraz zachowujemy dystans (min. 1,5 m),
 • przystępuąc do Komunii Świętej zachowujemy ustalony porządek (najpierw osoby przyjmujące Komunię "na rękę", następnie osoby przyjmujące Komunię "do ust"), 
 • godziny Mszy Świętych i Nabożeństw nie ulegają zmianie,
 • spowiedź przed każdą Mszą lub po wcześniejszym ustaleniu z księdzem Proboszczem,
 • sprawy kancelaryjne tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, 
 • codziennie o 20:30 zapraszam do duchowej łączności na Modlitwie Różańcowej,
 • Dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej została odowłana!
  (teksty dekretu po kliknięciu w tekst)
Tablica PCV MASECZKA DEZYNFEKCJA DYSTANS 30x15 cm
z kapłańskim pozdrowieniem i modlitwą - ks. Proboszcz